DTE ICT

Down to Earth ICT
hoort, zegt het voort

Nieuws

November 2017: De gemeente Amstelveen vraagt DTE ICT om haar te helpen VTH gegevens uit andere systemen om te zetten naar SquitXO

 

April 2017: De samenwerkende Waterschappen (SaWa) werken met Rijkswaterstaat met de VTH toepassing PowerBrowser. DTE ICT is gevraagd om voor de rest van 2017 tijdelijk het centrale beheerteam te versterken.

Daarnaast is DTE ICT betrokken bij de nieuwe basisinrichting die SaWA definieert voor PowerBrowser

 

Februari 2017: De gemeente Haarlem besteedt het beheer van SquitXO uit aan DTE ICT (NJA). Dankzij de samenwerking met NJA is DTE ICT in staat om te voldoen aan de flexibele behoefte van de gemeente Haarlem.

DTE ICT wordt ook betrokken bij de (ICT)analyses en realisatie van de ambtelijke fusie met Zandvoort. De opgedane ervaring bij de BUCH gemeenten komt hierbij uitstekend van pas

 

Januari 2017: DTE ICT blijft als ICT adviseur actief binnen de RUD Utrecht. DTE ICT houdt zich bij de RUD Utrecht bezig met complexere vraagstukken v.w.b. de applicatie SquitXO die bij de RUD Utrecht draait.

Daarnaast realiseert DTE ICT in samenwerking met Ecobit een interface tussen SquitXO en AFAS. Dit stelt de RUD in staat om de zaken uit SquitXO in AFAS te lezen, zodat de tijdregistratie op zaakniveau kan plaatsvinden.

Dit helpt de RUD Utrecht om haar doelstelling om per 2018 o.b.v. outputfinanciering te werken, waar te maken

 

November 2016: DTE ICT gaat de SIF Group ondersteunen bij het maken van Excel rapportages voor een project voor een grote oliemaatschappij

 

Oktober 2016: Met NJA de BUCH gemeenten (Bergen, Uitgeest, Casticum en Heiloo) gaan ambtelijk geholpen met het inrichten van SquitXO tbv ambtelijke fusie

 

September 2016: DTE ICT gaat samenwerken met NJA (Not Just Anybody)

NJA is een samenwerkingsverband van zes VTH-specialisten. Samen zijn wij in staat kleine tot middelgrote projecten uit te voeren. Samen hebben wij een brede expertise in het VTH domein.

Brieven bouwen , gegevensconversie, functioneel beheer, opleiden, projectmanagement. Alles is aanwezig

 

Januari 2016: De Omgevingsdienst Groningen en de RUD Drenthe hebben gekozen voor PowerBrowser als VTH systeem voor beide RUDs. DTE ICT heeft de gegevensconversie van de 37 bevoegde gezagen (gemeenten en de beide provincies)

uitgevoerd in samenwerking met de beide omgevingsdiensten en de leverancier Genetics.

 

Verder wordt DTE ICT regelmatig gevraagd om kleine opdrachten uit te voeren voor o.a. Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Omgevingsdienst Noord Veluwe, Omgevingsdienst West Holland en de provincie Utrecht

Copyright © DTE-ICT  |  Sitemap |  302 Found Found The document has moved here.  |  Volg ons